Jesle a školka Medvědi Kolín

V Kolíně provozujeme jesličkovou Montessori třídu a školkovou třídu s výukou angličtiny v rodinném domě se zahradou.

Malí medvědi – jesličky

Jesličky jsou určeny pro děti od 1 do 3 let a jsou zaměřeny na Montessori pedagogiku.

Prostředí Montessori podporuje u dětí samostatnost, soustředění, chuť něco zkoušet a objevovat zákonitosti. Hodně jsou spjaté s realitou – ve cvičeních praktického života si děti především podílejí na přípravě svačinek (loupou, krájejí, mažou, nalévají atd.) a učí se péči o vlastní osobu a o prostředí. Dále podporujeme a tříbíme jejich smyslové vnímání a chystáme aktivity „šité na míru“ jejich zájmu a senzitivním obdobím. Věnujeme se také tvořivým aktivitám, společně zpíváme a tancujeme.

Velcí medvědi – školička

Školka je určena pro děti od 2,5 do 6 let a je zaměřena na výuku angličtiny, a to ve spolupráci s jazykovou školou Hannah School.

Díky výukovému programu Lingua Kitties jsou děti hravou a nenásilnou formou schopné přijmout angličtinu naprosto spontánně a vytvořit si tak pevný základ pro její další rozvíjení. Jedná se o metodicky vedené bloky činností a her zaměřené na výuku angličtiny formou společného zpívání, recitování, divadla a rozmanitých kreativních činností. Lektor s dětmi pracuje maximálně efektivní metodou založenou na osvojování si jazyka přirozenou cestou. Lektory jsou plně kvalifikovaní učitelé angličtiny s bohatými zkušenostmi s prací s dětmi.

Proč si vybrat právě naši dětskou skupinu?

  • kapacita každé třídy je max. 12 dětí
  • 2 kvalifikované pečující osoby na jednu třídu
  • přijímáme děti již od 1 roku
  • krásné prostředí v rodinném domě se zahradou
  • program Montessori a angličtiny v ceně školkovného
  • školkovné si můžete daňově uplatnit
  • ceník naleznete zde
  • pedagogická práce podle plánu výchovy a péče

Zahrada všech generací

Naše zahrádka se proměňuje na Zahradu všech generací, která představuje myšlenku využití potenciálu malé zahrady u domu v centru průmyslové části města. Využíváme ekologický potenciál starých stromů a vytváříme zahradu, která bude nabízet možnost zkoumání přírodních zákonitostí, práci s přírodními prvky a bude prostorem pro setkávání více generací. Bude se tu prolínat ekovýchova a komunitní mezigenerační setkávání v přírodě. Vznikne venkovní výukový a pobytový prostor pro environmentální výchovu dětí v jesličkách i školce. Chceme vytvořit v rušném místě prostor, který bude oázou klidu i plný přírodních překvapení.

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnosti MOL Česká republika.

Financování

Jesle a školka Medvědi Kolín jsou spolufinanovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Zaměstnanost. V rámci projektů Family and Job Kolín I  a Kolín II jsme získali finanční příspěvek na vybudování dvou dětských skupin s kapacitou 12 dětí a jejich dvouletý provoz. Cílem projektů je pomoci rodičům malých dětí se zapojením na trh práce.

Family and Job Kolín I (reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016125): otevřena 14.5.2018

Family and Job Kolín II (reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006838): otevřena 1.7.2018

Kde nás najdete

Havlíčkova 425
Kolín
280 02

Kontaktní osoba

Ing. Martina Tesaříková
775 020 396
medvedi@jesleskolky.cz

O vaše děti se starají

Nikola Makulová - průvodkyně dětí v jeslích/zástupkyně ředitelky
“Už během studia na střední škole bylo mým velkým snem věnovat se práci s dětmi. Vystudovala jsem tedy školu sociálního zaměření a v současné době jsem se stala také studentkou vysoké školy - oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Jsem neustále se usmívající a chápající člověk. V rámci své dosavadní praxe jsem sbírala zkušenosti a zažila opravdu mnohé. Pracovala jsem s dětmi z dětského domova i s handicapovanými dětmi. Se všemi dětmi si buduji vždy ten nejlepší vztah a práce s nimi mě vždy naplňuje. Nyní mé zaujetí směřuje i do studia Montessori pedagogiky a práce s těmi nejmenšími.”
Alena Jarolímová - průvodkyně dětí v jeslích
"Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu. Již na střední škole jsem s radostí chodila pečovat o děti do dětského koutku v nedalekém sportovním centru. Jsem člověk velmi komunikativní, mám velmi pozitivní a otevřený vztah k dětem. Proto jsem s velkou radostí přijala možnost začít se věnovat dětem v jesličkách."
Věra Brodská - průvodkyně dětí v jeslích i školce, hospodářka
"Mým snem bylo vždy pracovat s dětmi, a proto jsem s radostí využila příležitost, kterou jsem dostala v oblasti vzdělání i nového zaměstnání. Sama jsem vychovala dvě dcery a s láskou pečuji o dvě své vnučky. Dlouholetá praxe při jejich výchově je prostě nadevše. Po svých zkušenostech vím, že práce s dětmi je především zodpovědnost, ale zároveň i obrovská radost. Ve společnosti malých dětí se cítím šťastná a jejich úsměv je pro mě největší odměnou. U Medvědů mám na starosti také zdravé stravování a úklid, aby se dětičky měly jako v bavlnce."
Věra Krulišová - průvodkyně dětí ve školce
"Již dlouho jsem si přála pracovat s dětmi, i když jsem se spoustu let starala o vyřizování požadavků dospělých, často jsem se při své práci s nimi setkávala. Bylo to vždy setkání veselé, bezprostřední a inspirující. Nyní při změně zaměstnání a získání potřebné kvalifikace se mi toto přání povedlo zrealizovat. Měla jsem to štěstí, že jsem se dostala do bezva skupiny lidí, kteří s láskou pečují, starají se a vychovávají Vaše potomky. Z těchto jejich bohatých pedagogických zkušeností já také čerpám a mým cílem je, aby byly Vaše děti, zdravé, šťastné, rozesmáté. Každé ráno se k nám rády vracely a těšily se na nový den u nás, protože já se na ně budu těšit určitě. "
Tereza Slavíčková - průvodkyně dětí ve školce i jeslích (zástupy)
"Jsem teta Terka, která si prošla střední zdravotnickou školou, absolvovala předškolní pedagogiku v bakalářském studiu a nyní v ní pokračuje v magisterském oboru. Mým cílem je děti obohatit o nové zkušenosti, ale také doufám, že zas děti přiučí nějaké té lumpárně na oplátku mně. Věřím, že v každém dítěti existuje něco kouzelného, co je potřeba objevit, podporovat a rozvíjet. Jsem ráda, že se naskytla možnost se s dětmi navzájem poznávat, smát se, řádit a vidět svět zase trošku z jiného pohledu. Musím jen dodat, že se těším, až zde načerpám nové zkušenosti, a především dostatek pozitivní energie, kterou mi děti a práce se nimi přinášejí."
Radka Homolová - průvodkyně dětí ve školce
"Celý profesní život jsem strávila s většími dětmi a malým se věnovala ve volném čase. Před několika lety jsem se rozhodla pro změnu, doplnila potřebné kurzy a z paní učitelky se stala teta, která pomáhá těm nejmenším co nejlépe zvládnout odloučení od rodičů. Formou prožitků, her a nápodoby, s respektem k individuálním potřebám dětí, s láskou a úsměvem, aby nám spolu bylo dobře."