Jesle a školka Medvědi Kolín

V TÉTO CHVÍLI MÁME PLNĚ OBSAZENO - MŮŽETE ZASLAT VAŠE NACIONÁLE MAILEM PRO ZAŘAZENÍ DO POŘADNÍKU PŘEDBĚŽNÝCH REZERVACÍ NA ZÁŘÍ 2022 A ZÁŘÍ 2023. V Kolíně provozujeme jesličkovou třídu s prvky montessori a školkovou třídu s výukou angličtiny v rodinném domě se zahradou.

Malí medvědi – jesličky

Jesličky jsou určeny pro děti od 1 do 3 let a jsou zaměřeny na prvky z Montessori pedagogiky.

Prostředí dle Marie Montessori podporuje u dětí samostatnost, soustředění, chuť něco zkoušet a objevovat zákonitosti. Hodně jsou spjaté s realitou – návykem cvičí úkoly z praktického života a učí se péči o vlastní osobu a o prostředí. Dále podporujeme a tříbíme jejich smyslové vnímání a chystáme aktivity „šité na míru“ jejich zájmu a senzitivním obdobím. Věnujeme se také tvořivým aktivitám, společně zpíváme a tancujeme. Pečující osoby v jeslích absolvovaly diplomový kurz Montessori pedagogiky pro věkovou skupinu děti 0 – 3 roky a nadále se v oboru průběžně vzdělávají.

Velcí medvědi – školička

Školka je určena pro děti od 2,5 do 6 let a je zaměřena na výuku angličtiny, a to ve spolupráci s jazykovou školou Hannah School.

Díky výukovému programu Lingua Kitties jsou děti hravou a nenásilnou formou schopné přijmout angličtinu naprosto spontánně a vytvořit si tak pevný základ pro její další rozvíjení. Jedná se o metodicky vedené bloky činností a her zaměřené na výuku angličtiny formou společného zpívání, recitování, divadla a rozmanitých kreativních činností. Lektor s dětmi pracuje maximálně efektivní metodou založenou na osvojování si jazyka přirozenou cestou. Lektory jsou plně kvalifikovaní učitelé angličtiny s bohatými zkušenostmi s prací s dětmi.

Jinak třída velkých medvědů pracuje podle plánu výchovy a péče rozděleného v rámci celého roku do jednotlivých tematických bloků.

Proč si vybrat právě naši dětskou skupinu?

  • kapacita každé třídy je max. 12 dětí
  • 2 kvalifikované pečující osoby na jednu třídu
  • přijímáme děti již od 1 roku
  • krásné prostředí v rodinném domě se zahradou
  • prvky Montessori a angličtiny v ceně školkovného
  • školkovné si můžete daňově uplatnit
  • ceník naleznete zde
  • výchovná práce podle plánu výchovy a péče

Našim cílem jsou veselé, zdravé, tvořivé děti s úsměvem na tváří a spokojení rodiče.

Otevírací doba každý všední den 7:00 – 16:00.

Zahrada všech generací

Cílem projektu zkvalitnění venkovního technického a didaktického zázemí pro výchovu dětí od 1 roku do 6 let v zahradě dětských skupin Family and Job, z. s. v Kolíně (Jesle a školka Medvědi), a to v souladu s vytvořeným plánem výchovy a péče a se zapojením místní komunity.

Díky projektu dětem nabídneme možnost zkoumání přírodních zákonitostí, práci s přírodními prvky a poznávání přírodnin. Zahrada se promění v inspirativní prostředí pro děti, které zde mohou v kontaktu s přírodním prostředím rozvíjet své schopnosti, tvořivost a fantazii. V zahradě vznikne dále zázemí pro konání společných akcí rodičů, dětí i pečujících osob, což přispěje ke stmelení celé komunity. Celá zahrada je navržena v přírodním stylu a rozdělena do jednotlivých edukativních zón.

Tento projekt vznikl díky podpoře AIS SFŽP ČR – NPŽP 7/2019 – 6.1.C a) – Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz   www.sfzp.cz

První projekt v roce 2019 vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnosti MOL Česká republika.

Financování

Jesle a školka Medvědi Kolín jsou spolufinanovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Zaměstnanost. V rámci projektů Family and Job Kolín I  a Kolín II jsme získali finanční příspěvek na vybudování dvou dětských skupin s kapacitou 12 dětí, jejich dvouletý provoz, a následující dvouletý navazující projekt. Cílem projektů je pomoci rodičům malých dětí se zapojením na trh práce.

Family and Job Kolín I (reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016125): otevřena 14.5.2018

Family and Job Kolín II (reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0016280): otevřena 1.7.2018

Kde nás najdete

Havlíčkova 425
Kolín
280 02

Kontaktní osoba

Ing. Martina Tesaříková
775 020 396
medvedi@jesleskolky.cz

O vaše děti se starají

Nikola Makulová - pečující osoba v jeslích/zástupkyně ředitelky
“Už během studia na střední škole bylo mým velkým snem věnovat se práci s dětmi. Vystudovala jsem tedy školu sociálního zaměření a v současné době jsem se stala také studentkou vysoké školy - oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Jsem neustále se usmívající a chápající člověk. V rámci své dosavadní praxe jsem sbírala zkušenosti a zažila opravdu mnohé. Pracovala jsem s dětmi z dětského domova i s handicapovanými dětmi. Se všemi dětmi si buduji vždy ten nejlepší vztah a práce s nimi mě vždy naplňuje. Nyní mé zaujetí směřuje i do studia Montessori pedagogiky a práce s těmi nejmenšími.”
Alena Jarolímová - pečující osoba v jeslích
"Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu. Již na střední škole jsem s radostí chodila pečovat o děti do dětského koutku v nedalekém sportovním centru. Jsem člověk velmi komunikativní, mám velmi pozitivní a otevřený vztah k dětem. Proto jsem s velkou radostí přijala možnost začít se věnovat dětem v jesličkách."
Věra Brodská - pečující osoba v jeslích i školce, hospodářka
"Mým snem bylo vždy pracovat s dětmi, a proto jsem s radostí využila příležitost, kterou jsem dostala v oblasti vzdělání i nového zaměstnání. Sama jsem vychovala dvě dcery a s láskou pečuji o dvě své vnučky. Dlouholetá praxe při jejich výchově je prostě nadevše. Po svých zkušenostech vím, že práce s dětmi je především zodpovědnost, ale zároveň i obrovská radost. Ve společnosti malých dětí se cítím šťastná a jejich úsměv je pro mě největší odměnou. U Medvědů mám na starosti také zdravé stravování a úklid, aby se dětičky měly jako v bavlnce."
Věra Krulišová - pečující osoba ve školce
"Již dlouho jsem si přála pracovat s dětmi, i když jsem se spoustu let starala o vyřizování požadavků dospělých, často jsem se při své práci s nimi setkávala. Bylo to vždy setkání veselé, bezprostřední a inspirující. Nyní při změně zaměstnání a získání potřebné kvalifikace se mi toto přání povedlo zrealizovat. Měla jsem to štěstí, že jsem se dostala do bezva skupiny lidí, kteří s láskou pečují, starají se a vychovávají Vaše potomky. Z těchto jejich bohatých pedagogických zkušeností já také čerpám a mým cílem je, aby byly Vaše děti, zdravé, šťastné, rozesmáté. Každé ráno se k nám rády vracely a těšily se na nový den u nás, protože já se na ně budu těšit určitě. "
Radka Homolová - pečující osoba ve školce
"Celý profesní život jsem strávila s většími dětmi a malým se věnovala ve volném čase. Před několika lety jsem se rozhodla pro změnu, doplnila potřebné kurzy a z paní učitelky se stala teta, která pomáhá těm nejmenším co nejlépe zvládnout odloučení od rodičů. Formou prožitků, her a nápodoby, s respektem k individuálním potřebám dětí, s láskou a úsměvem, aby nám spolu bylo dobře."
Ing. Martina Tesaříková - ředitelka
Mám práci svých snů v naší medvědí školce - tvoříme skvělý tým, který má společný cíl - vytvořit příjemné prostředí pro ty nejmenší z nás, aby jejich první kroky do světa byly s nadšením a legrací spolu s naší péčí, která je už více posláním než zaměstnáním.
Olga Sobotová - pečující osoba ve školce
Děti jsou pro mě radostí i inspirací, proto jsem s nadšením přijala možnost věnovat se dětem právě ve školce. Jsem milovnicí knih a jógy, moc ráda se s dětmi o tyto vášně podělím. Zároveň jako maminka dvojčátek jsem si plně vědoma, jak je v podpoře a rozvoji dětí důležitý individuální přístup.
Barbora Glaserová - pečující osoba v jeslích a školce
Vystudovala jsem učitelství pro 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Deset let jsem učila na základní škole, vedla atletickou přípravku, trénovala malé fotbalisty a mnoho dalšího souvisejícího s prací s dětmi. V současné době si zpestřuji rodičovskou dovolenou péčí o vaše poklady. Takže by se dalo říct, že "práce" s dětmi je nejenom mým povoláním, ale i posláním a velkým koníčkem. S Montessori pedagogikou jsem se setkala již během studia na vysoké škole a i nadále bych se ráda v tomto oboru vzdělávala.