Logo jesleskolky.cz

O nás

Na několika místech v České republice jsme vytvořili laskavé a bezpečné prostředí, ve kterém v dětských skupinách pečujeme o děti od jednoho roku věku. Často jsme těmi, s nimiž nejmenší tráví svůj první čas bez rodičů. V tomto období, kdy nám každý den rostou před očima, získávají soběstačnost a pomalu si budují vlastní identitu, jsme tu, abychom jim pomohli poznávat sami sebe a objevovat okolní svět. S důvěrou a úsměvem na tváři.

Family and job

Naše práce není ohraničená plotem a nezačíná ani nekončí otevřením dveří do jeslí. Jako poskytovatel předškolní péče o děti od jednoho roku se snažíme rodinám kontinuálně vytvářet podmínky pro sladění soukromého a pracovního života. Naší snahou je přispět rodičům udržet svůj osobní a pracovní život v rovnováze, v souladu s filozofií „work-life balance“, tak aby každá rodina měla podmínky pro to být svou nejlepší verzí.

Daniela Celerýnová

Jako maminka dvou malých dětí jsem měla od začátku jasnou vizi, jaké prostředí bych si přála pro ty nejmenší vytvořit – láskyplné, respektující a bezpečné. Sama jsem totiž kdysi stála před rozhodnutím, zda dát děti do jeslí. Hlavou se mi tehdy honily otázky typu: Kdy je ta správná doba? Budou šťastné? Zvládnou to? I proto jsem se rozhodla vytvořit síť zařízení, kam budu bez obav dávat děti nejen já, ale i mé kolegyně.

První jesličky jsme otevřeli v roce 2015 a vlídné reakce rodičů nás utvrdily v tom, že u jedné pobočky nezůstaneme. Dnes jich máme několik. Rosteme společně s dětmi.

Nejčastější otázky?

Otázku „Proč“ začínají děti klást kolem tří let věku a snaží se tak pochopit fungování světa. Rodiče zajímají spíše praktické věci.

Co je dětská skupina?

Dětská skupina je označení pro menší kolektiv dětí jesličkového či školkového věku, ve kterém o děti pečují profesionální chůvy. Tety, strejdové… říkáme jim různě. Díky tomu, že se o děti během dne stará hned několik dospělých, mají dost prostoru pro to růst a rozvíjet se vlastním tempem. Přestože hovoříme o skupině, je pro nás důležitý každý její člen a jeho potřeby.

Jste jesle nebo školka?

Jak to vlastně je? Někdo se může cítit zmateně. Jsme dětská skupina, respektive několik dětských skupin. Oficiálně spadáme pod Ministerstvo práce a sociálních věcí a najdete nás v jeho evidenci. Podle zákona můžeme pečovat o děti od jednoho roku až do doby, než nastoupí do první třídy.

Opravdová školka tedy nejste?

Nejsme rejstříkovou mateřskou školou – nemáme akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a nemůžeme děti vzdělávat v povinném předškolním roce. Pokud ale dítě přihlásíte k individuálnímu vzdělávacímu plánu ve státní školce, klidně k nám může dál chodit. Splňujeme všechny požadavky Ministerstva práce a sociálních věcí a postupujeme podle schváleného plánu výchovy a péče. Lišíme se jen v přístupu k dětem. Na tom nám obzvlášť záleží.

Kdy máte otevřeno?

Každá z našich poboček funguje v souladu s poptávkou v dané lokalitě a zohledňuje potřeby rodičů. Vycházíme z konkrétních požadavků maminek a tatínků a jsme schopni na ně pružně reagovat.

Mohou k vám chodit i neočkované děti?

Bohužel ne. V tomhle jsme s mateřskými školami zajedno. Přijímáme pouze očkované děti nebo děti, které mají ze zdravotních důvodů potvrzenou výjimku z očkovacího plánu.

A co děti se speciálními potřebami?

Přestože bychom mezi sebe rádi přijali jakékoliv dítě bez výjimky, péči o hendikepované děti nejsme schopni zajistit. Pro děti se speciálními potřebami nemáme vyškolený personál a ani tomu nejsou přizpůsobené prostory jednotlivých poboček.

Bude se u vás našemu dítěti líbit?

Zřejmě neexistuje rodič, který by si tuhle otázku nepoložil. Je důležitá. Co jiného by také mělo být důležitějšího, než jestli se dětem v prostředí, ve kterém jsou bez svých nejbližších, líbí? Garantovat to nemůžeme, ale s čistým svědomím můžeme říct, že pro to děláme maximum. V každé naší skupině je 12-24 dětí a jeden dospělý vždy pečuje maximálně o šest z nich. Snažíme se, aby každý nový člen do našeho kolektivu přirozeně zapadl. Zvykáme si na sebe postupně. Nejdříve třeba jen pár hodin denně, a když vidíme, že je dítě spokojené, čas bez rodičů postupně navyšujeme.

Jak je to u vás se stravováním?

Obědy nám dovážejí pečlivě vybraní místní dodavatelé, kteří pro děti umí připravit vyváženou, pestrou a zdravou stravu ze sezónních surovin. Žádné polotovary. Šetříme solí i kořením. Svačinky si připravujeme sami a někdy do jejich přípravy v rámci denního programu zapojujeme i děti. V některých pobočkách pečeme, jinde si sami pěstujeme suroviny. Ve školce dětem podáváme nápoje bez cukru, které jsou vhodné i pro ty nejmenší.

Jsou pleny problém?

Zda děti mají, nebo nemají pleny, u nás nehraje roli. Běžně přijímáme děti s plenami – v jesličkách máme přebalovací pulty a každé dítě má vlastní přihrádku pro ty svoje. Je-li zájem, moc rádi pomůžeme s odplenkováním.

Nebude to velký zásah do rodinného rozpočtu?

Porovnáme-li ceny soukromých a státních zařízení pro nejmenší, cena za pobyt v dětské skupině se pohybuje někde uprostřed. Jak je to možné? Část nákladů na provoz dětských skupin hradí stát, díky čemuž si můžeme dovolit být levnější než soukromé jesličky nebo školky. Za zmínku také stojí fakt, že si za každé dítě, které navštěvuje dětskou skupinu, můžete uplatnit slevu na dani až ve výši minimální mzdy. Za rok 2023 je to 17 300 korun. O nezní špatně, že?