O nás

Family and Job

Naše nezisková organizace Family and Job byla založena v roce 2013 Mgr. Danielou Celerýnovou, která do praxe přinesla filozofii prosazování „work-life balance“.

Cizí slovo označující rovnováhu. Rovnováhu, kterou je důležité vytvořit mezi osobním a pracovním životem. Rovnováhu mezi volným časem a prací. Najděte správný poměr mezi prací a zábavou. Jak stihnout všechno, co chceme a být při tom v pohodě?

Ovšem mít work-life balance neznamená vyrovnat poměr mezi dvěma světy (strávit stejně času prací a stejně volnem). Naše potřeby jsou individuální a vyvíjí se v čase. Proto i rovnováha je věcí každého z nás. Jako poskytovatel předškolní péče pro děti od útlého věku (od jednoho roku) jsme předurčeni věnovat se více rodičům a jejich work-life balance. Sladit tak pracovní život a soukromý rodinný není složitým úkolem.

Cílem naší organizace je prosazovat tuto myšlenku různými nástroji. Proto jsme zacílili na spolupráci se zaměstnavateli, rodiči dětí, předškolními zařízeními a dalšími organizacemi, které se na politice slaďování obou sfér chtějí aktivně podílet.

Jedním z našich nástrojů, jak pomoci rodičům lépe slaďovat rodinný a pracovní život je poskytování služeb péče o dítě v rámci našich dětských skupin, které se postarají o jejich děti již od jednoho roku až do předškolního věku.

Hodnoty a cíle našich dětských skupin, kterých se držíme po celou dobu je:
• respektovat individualitu každého dítěte
• umožnit každému dítěti takovou adaptaci, kterou potřebuje
• nabídnout dětem pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu
• dát možnost každému dítěti dělat takové aktivity, které zvládá
• vytvořit dobře připravené, podnětné a bezpečné prostředí pro každé dítě
• denní komunikace rodiče a pečujících osob
• ochrana práv dětí
• vedení dětí k návykům zakotvující zdravý životní styl a zdravý jídelníček
• pomoc a podpora rodičů při sladění soukromého a pracovního života
• nabídka návazných služeb a odborníků
• společné aktivity pro všechny, zapojení rodičů do chodu dětské skupiny

My jako provozovatel dětských skupin patříme do Asociace provozovatelů dětských skupina a mikrojeslí z.s., která projektem Moje dětská skupina usiluje o profesionalizaci i zkvalitnění služeb dětských skupin a mikrojeslí. Jsme hrdými členy, kteří bojují za každou správnou věc.