Montessori jesle a školka Kladno

Na adrese Ant. Suchého 2310, Kladno provozujeme od září 2016 dvě dětské skupiny ve spolupráci s Montessori mateřská škola a klub Kladno: jesle pro děti od 18 měsíců do tří let a školku pro děti od tří do šesti let.

Z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí oznamujeme, že provoz dětských skupin bude ukončen k 30.11.2020.

Montessori dětská skupina – třída předškoláků /školka/

DS je určena pro děti od tří do šesti let a má kapacitu 12 dětí.

S dětmi pracujeme podle principů pedagogiky Marie Montessori. Děti pracují s pomůckami podle své svobodné volby v připraveném prostředí. Učí se samostatnosti, soustředění, trpělivosti, toleranci, respektu i spolupráci s dalšími dětmi a mnoha dalším dovednostem. Klademe velký důraz na svobodný pohyb dětí a učení se venku.

Montessori dětská skupina – třída batolat /jesle/

DS je určena pro děti od cca 18 měsíců do tři let a má kapacitu 12 dětí.

Rozdíl proti práci s dětmi ve školce je, že aktivity jsou úzce propojené s realitou. V denních aktivitách je nejvíce zastoupen tzv. praktický život – péče o sebe a časem i o druhé, péče o své okolí. Patří sem příprava jídla, prostírání, oblékání se, zapínání, zametání, čištění… Vše opravdové, co děti tohoto věku přitahuje. V nabídce aktivit najdeme pomůcky pro rozvoj jazyka a psycho-senzo-motorickou oblast, vytvarný a hudební koutek pro podporu sebevyjádření. Společně zpíváme, cvičíme, tančíme, chodíme na procházky, pracujeme na zahrádce…

Jak dětské skupiny vypadají?

  • kapacita jedné třídy 12 dětí
  • 2 kvalifikovaní průvodci na skupinu
  • připravené prostředí adekvátní věku dětí
  • práce dle principů Montessori pedagogiky
  • dostatečný čas na volný pohyb venku a 100 m2 dvorek přizpůsobený pro hry dětí
  • vlídný a respektující přístup k dětem
  • pedagogická práce podle plánu výchovy a péče
  • provozní doba: jesle po-pá 7,30-15 hod. | školka po-pá 7-16 hod., více viz provozní řád

Pedagogika Marie Montessori

Prostředí Montessori jeslí  je přizpůsobené práci dětí od dvou let. Pomůcky podporují u dětí samostatnost, soustředění, chuť něco zkoušet a objevovat zákonitosti. Hodně jsou spjaté s realitou – ve cvičeních praktického života si děti především chystají svačinu (loupou, krájejí, mažou, nalévají atd.) a učí se péči o vlastní osobu a o prostředí. Dále podporujeme a tříbíme jejich smyslové vnímání a chystáme aktivity „šité na míru“ jejich zájmu a senzitivním obdobím. Věnujeme se také tvořivým aktivitám, společně zpíváme a tancujeme.

Kde nás najdete

Antonína Suchého 2310
Kladno – Ostrovec
272 01

Kontaktní osoba

Petra Líbová
petra.libova@montessorikladno.cz
777 051 781

O vaše děti se starají

Kamila Kottová - průvodkyně dětí v jeslích
Jsem maminkou dvou kluků. Montessori pedagogika mě nadchla a přiměla k další smysluplné práci s dětmi. Na dětech mě fascinuje jejich tvořivost, fantazie a upřímný úsměv. Mám osvědčení pro prácu chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Absolvovala jsem diplomový kurz Montessori pedagogiky pro děti vě věku 0-3 roky.
Anna Havlová - průvodkyně dětí v jeslích
K Montessori pedagogice jsem přičichla ještě než jsem měla děti. Potom, co jsem se stala maminkou dvou rošťáků jsem se do ní zakousla a její chuti jsem zcela propadla. Těším, až se do ponořím do zkoumání zevnitř a budu pomáhat Vašim dětem jako průvodkyně. Moc ráda vařím, ochutnávám a zkouším nová jídla, peču dorty a jiné sladkosti. Baví mě chodit po horách s batohem na zádech i plachtit na moři s větrem ve vlasech. Absolvovala jsem kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, kurz Zkušeností k respektování a několik dílčích Montessori seminářů.
Markéta Jedličková - průvodkyně dětí ve školce
Mým velkým snem bylo a stále je, pracovat s dětmi. Jezdila jsem na dětské tábory jako dítě a později i jako vedoucí oddílu, hlídala děti v domácím prostředí a vystřídala jsem v rámci praxe na střední škole dětská zařízení jako je například školka, jesle, dětský domov a jako dobrovolník jsem si chodila s dětmi hrát do nemocnice na dětské oddělení. Stále znovu a znovu zjišťuji, že práce s dětmi mě baví. Vystudovala jsem Zdravotní školu a Sociální péči v Kladně. Nyní studuji zároveň předškolní pedagogiku a sociální práci na VOŠ. Absolvovala jsem kurz Montessori matamatiky a jazyka pro předškolní děti.
Šárka Honnerová - průvodkyně dětí ve školce
Jsem energická, věčně usměvavá a spravedlivá duše. S dětmi nejraději něco dobrého vařím nebo peču a chodím na dlouhé výlety za dobrodružstvím. Ve volném čase trávím chvíle především s pejsky, máme dohromady čtyřu. Aktivně s nimi závodíme a trávíme čas v přírodě. Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu sociální a pedagogickou. Během praxe ve škole jsem se zaměřovala na klienty se speciálními potřebami. Ať už malé děti, tak i dospělé. Absolventskou práci jsem psala na téma Canisterapie, aneby když psi pomáhají dětem. Při studiu jsem brigádně pracovala s dětmi ve věku 1 rok, 6 let a 10 let. Absolvovala jsem kurz Montessori matematiky.