Co je dětská skupina?

Pojem dětská skupina je formální název pro formu péče o děti od 1 roku až do zahájení povinné školní docházky. Přestože je v legislativě od rok 2014 – stejně všichni známe pod názvy: školka, školička, jesle a podobně.

Dětská skupina díky své flexibilitě umožňuje rodičům lépe sladit péči o rodinu s pracovními povinnostmi, poskytuje péči v menších skupinkách dětí a může tak vycházet vstříc individuálním potřebám dětí a usnadnit tak jejich adaptaci v kolektivním zařízení.

V jedné dětské skupině může být maximálně 24 dětí, zpravidla zde jsou 4 pečující osoby. Pokud by nebylo v kolektivu dítě mladší 2 let, tak mohou být pouze 2 pečující osoby.

Proč si vybrat pro vaše dítě dětskou skupinu?

Za každé dítě navštěvující dětskou skupinu si můžete uplatnit slevu na dani ve výši maximálně minimální mzdy za rok 2021 je to např. 15.200,- Kč/