Co je dětská skupina?

Dětské skupiny zajišťují péči o děti již od jednoho roku do zahájení školní docházky v kvalitních a přitom cenově dostupných zařízeních.

Dětské skupiny Vám umožní lépe sladit péči o rodinu s pracovními povinnostmi, poskytují péči v menších skupinkách dětí a mohou tak vycházet vstříc individuálním potřebám dětí a usnadňují tak jejich adaptaci a kolektivní zařízení.

Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je upraveno zákonem o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a dalšími předpisy. Dětské skupiny musí mimo jiné splňovat podmínku zajištění péče prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců v minimálním počtu 1 chůva na 6 přítomných dětí.

Dětské skupiny eviduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a evidence je veřejnosti dostupná na evidence.mpsv.cz.

Dětské skupiny jsou kvalitní alternativou k mateřským školám, a to i pro děti do 3 let, a to především díky svému rodinnému prostředí.

Jesle vs. rodičovská dovolená

Za každé dítě navštěvující dětskou skupinu si můžete uplatnit slevu na dani ve výši maximálně minimální mzdy za rok / v roce 2018 je to např. 12.200,-Kč/

Pokud je vaše dítě starší dvou let, není žádné omezení pro docházku dítěte do takovéhoto zařízení. Váš rodičovský příspěvek tím není dotčen. Je-li dítě mladší dvou let, musíte pro přiznání rodičovského příspěvku splnit podmínku celodenní osobní péče. Ta se považuje za splněnou (ve znění § 31 odst. 3 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb.) pokud zdravé dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci.